Opskrba brodova

Opskrba

 • Svježe, smrznuto, suho & Ostala roba
 • Pića & Prodavnice obveznica
 • Pića & slično
 • Sve što brodu može zatrebati

Tehnička opskrba

 • Pomorska maziva, paluba, motor i amper; Navigacija
 • Pomorski bunkering
 • Strojevi, pričvršćivači & Opći alati.
 • Elektrika & Medicinske trgovine
 • Prodavaonice posebnih rezervnih dijelova

Pomorska opskrba & Logistikaa

 • Logistička podrška
 • Ulje & Gaz Logistika
 • Dostava rashladnih flota
 • Organiziranje višestrukih usluga luka